Menu

Bohater w czasach upadku.
Tadeusz Kościuszko i rozbiory - historia w Polskim Języku Migowym

O projekcie

Kościuszko portret W 2017 roku przypada dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – naczelnika powstania narodowego w 1794 roku. Było to jedyne z polskich powstań, które nazwane zostało od nazwiska jego przywódcy. Powstanie kościuszkowskie, nazywane także Insurekcją kościuszkowską było heroicznym, ale też tragicznym zrywem narodowym, ostatnim epizodem konającej Pierwszej Rzeczypospolitej. Upadek tego powstania spowodował trzeci rozbiór Polski i wymazanie jej z mapy Europy na długie 123 lata. Jednak postać Tadeusza Kościuszki miała i ma znaczenie dużo szersze niż samo przewodzenie postaniu w 1794 roku. Jest on bohaterem dwóch kontynentów – w Europie walczył o wolność swojego kraju, w Ameryce Północnej walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych – kraju, który powstając na jego oczach urzeczywistniał ideały wolności i republikanizmu wyznawane przez Kościuszkę. Jego burzliwa młodość, talenty inżynierskie i wojskowe, zetknięcie się z ideami oświeceniowymi, demokratycznymi i rewolucyjnymi w Europie i w Ameryce Północnej, ofiarna i tragiczna walka o wolność ojczyzny, jego postawa w stosunku do napoleońskiej Francji i carskiej Rosji – wszystko to sprawia, że Tadeusz Kościuszko jest jednym z najciekawszych bohaterów naszego panteonu narodowego.

Projekt "Bohater w czasach upadku. Tadeusz Kościuszko i rozbiory - historia w Polskim Języku Migowym" ma na celu przybliżenie tej postaci osobom Głuchym. Losów naszego bohatera nie można opowiedzieć w oderwaniu od sytuacji historycznej w jakiej znalazła się Polska w drugiej połowie XVIII wieku. Dlatego projekt składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy historię trzech rozbiorów Rzeczpospolitej w latach 1772 - 1795 razem z opisem przyczyn, które do tego doprowadziły. W drugiej części prezentujemy dzieje życia samego Tadeusza Kościuszki, którego losy splatać się będą z historią Polski, ale też z historią USA, Rosji i Francji. Wiedza przekazywana jest za pomocą filmów z lektorem PJM wzbogaconych napisami, grafikami i animacjami. Jesteśmy przekonani, że okażą się one przydatne i atrakcyjne nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale również całej społeczności osób Głuchych.

Projekt „Bohater w czasach upadku. Tadeusz Kościuszko i rozbiory - historia w Polskim Języku Migowym” dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Projekt zrealizowała „Fundacja Między Uszami” - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka. Jest to już kolejna pozycja z cyklu projektów historycznych zrealizowanych przez Fundację w ramach programu Patriotyzm Jutra. Zachęcamy do zapoznania się również z nimi: Powstanie Styczniowe, Pierwsza Wojna Światowa, Polacy w Drugiej Wojnie Światowej, Historia PRL.

Filmy

Pierwszy rozbiór Polski

Jaka była sytuacja polityczna i społeczna Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVIII wieku? Jaką spuściznę pozostawiła po sobie dynastia Saska? Jakie były okoliczności wyboru króla Stanisława Augusta i jak zareagowała na to część szlachty? Czemu powstała Konfederacja Barska i o co walczyła? Jak dokonał się pierwszy rozbiór Polski? Tego wszystkiego dowiecie się w tym filmie.

Drugi rozbiór Polski

Jak zareagowało społeczeństwo na pierwszy rozbiór? Co oznacza skrót KEN? Jak wyglądała sytuacja międzynarodowa w Europie pod koniec lat 80tych XVIII wieku i jaki miało to wpływ na Polskę? Jakie były okoliczności uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie? Czym była Targowica i jak wyglądała wojna w obronie Konstytucji 3 maja? Kto brał udział w drugim rozbiorze Polski? Wszystkiego dowiecie się oglądając ten film.

Trzeci rozbiór Polski

Jak wyglądały rządy zdrajców z Targowicy i jak powstawała radykalna opozycja patriotyczna? Jak doszło do wybuchu Powstania kościuszkowskiego i kim byli kosynierzy? Jakie były losy powstania w Warszawie i Wilnie i kto wieszał zdrajców ojczyzny? Jaka była polityka społeczna Tadeusza Kościuszki? Co przesądziło o upadku powstania i trzecim rozbiorze Polski? O tym wszystkim opowie ten film.

Tadeusz Kościuszko – lata 1746 – 1784

Jak wyglądała młodość i edukacja Tadeusza Kościuszki? Jak nieszczęśliwa miłość Tadeusza do Ludwiki zaprowadziła go aż do USA? Jak Kościuszko walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych, czego się wtedy nauczył i kogo poznał? Tego dowiecie się w tym filmie.

Tadeusz Kościuszko – lata 1784 – 1794

Ile dolarów przywiózł Kościuszko z USA i czy był dobrym gospodarzem w swoim majątku? Jak Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja zmieniły jego pozycję społeczną i wojskową? Jak Tadeusz walczył w obronie konstytucji? Jak od członka konspiracji patriotycznej doszedł Kościuszko do roli Dyktatora powstania? Jak wyglądały jego działania wojskowe i społeczne w czasie powstania? Jak Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli? O tym opowie ten film.

Tadeusz Kościuszko – lata 1794 – 1817

Co działo się z Kościuszką w Petersburgu i jak opuścił Rosję? Kiedy Tadeusz pojechał drugi raz do USA, kogo tam poznał i jaki pozostawił testament? Co Kościuszko robił we Francji i czemu nie dogadał się ani z Napoleonem ani z carem Aleksandrem? Gdzie spędził ostanie lata życia? Jaki wpływ postać Tadeusza Kościuszki miała na historię i kulturę Polski i nie tylko? Tego wszystkiego dowiecie się w tym filmie.

Słownik

Dywizja

Familia

Hetman

Konfederacja

Konserwatyzm

Konstytucja

Liberalizm

Monarcha

Monarchia absolutna

Oświecenie

Radykalizm

Rzeczpolspolita Obojga Narodów

Stany społeczne

Stronnictwo/frakcja

Uniwersał

Materiały dodatkowe

Dodatki do pobrania

Kalendarium Postacie historyczne